Nacházíte se: Oprávněný zákazník > malý příklad

malý příklad

Malý příklad:
Zákazník připojený na distribuční soustavu JME a.s. o napětí 22kV má měsíční spotřebu 100.000kWh, smluvenou rezervovanou kapacitu měsíční v hodnotě 450kW, naměřenou kapacitu v hodnotě 458kW (překročení o 8 kW), naměřený účiník tangens fí v hodnotě 0,98 a s obchodníkem s elektřinou smlouvu na dodávku silové elektřiny za 750 Kč/MWh. Jak bude vypadat jeho faktura? Výpočet proveden podle Cenového rozhodnutí ERU č.1/2003 ze dne 28.11.2002.

Platba: Hodnota(MW) : Jednotková cena (Kč/MW) : Cena v Kč:
Rezervovaná kapacita 0,45 85.627 38.532,15
Překročení rezervované kapacity o 8kW 0,008 856.270 6.850,16
Použití sítí 100 57,02 5.702
Systémové služby 100 159 15.900
Celkem za distribuci:  66.984,31Kč

Celkem zákazník zaplatí provozovateli distribuční soustavy 66.984,31 Kč. Tyto ceny jsou pevné, vyhlášené Energetickým regulačním úřadem a nedá se o nich smlouvat.
 

Platba : Hodnota (MWh) : Jednotková cena (Kč/MWh) : Cena v Kč:
Silová elektřina 100 750 75.000
Celkem za silovou elektřinu: 75.000

Tuto částku zaplatí obchodníkovi s elektřinou a o tuto částku se dá smlouvat a najít si jiného obchodníka. 

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz