Nacházíte se: Oprávněný zákazník > volný trh s elektřinou

volný trh s elektřinou

Už od 1.1.2004 nebo od 1.1.2005 bude mít Vaše firma přístup na volný trh s elektřinou.

Co to pro Vás bude znamenat?

Budete mít nová práva, ale i povinnosti.
Budete moci například nakupovat elektřinu od kteréhokoliv obchodníka s elektřinou nebo na krátkodobém trhu nebo přímo u výrobce. Ale bude nutné i předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv na dodávku elektřiny, hradit platby za systémové služby, použití sítí atd. Musíte si dobře vybrat dodavatele silové elektřiny, jak podle ceny, tak podle dalších nabízených produktů.

Zdá se Vám to složité?
Je tady firma MONT-EL Jihlava se svými produkty, která za Vás:

- zrealizuje výběrové řízení,včetně výběru nejvýhodnější nabídky
- zrealizuje výběrové řízení,včetně výběru nejvýhodnější nabídky
- zrealizuje veřejnou obchodní soutěž, včetně vyhodnocení nejvýhodnější nabídky
- zajistí Vám:

   - monitorování průběhů energetických spotřeb
- energetické analýzy odběrů elektrické energie
- analýzy harmonického zkreslení el. sítí
- hlídání a optimalizace 1/4 hodinového el. maxima /dodávky a montáže regulátorů a jejich dokonalé začlenění do stávající technologie /
- přenosy regulačních povelů k technologii bez náročného kabelování systémem UMPI po stávajících el.rozvodech, nebo bezdrátovým přenosem PG systémem.
- kompenzování jalové elektrické energie výroba, montáže a rekonstrukce kompenzačních rozvaděčů / certifikát č. 1001708 a č. 1001707 / prodej komponentů pro regulace a kompenzace
- poradenská a konzultační činnost - na základě bezplatné obhlídky daného odběrného místa navrhneme nejvhodnější regulační systém jak pro činný výkon, tak pro jalový výkon
- výroba rozvaděčů pro domovní i regulační účely / certifikát č: 1001534 /
- energetický servis - zastupování velkoodběratelů při jednání s dodavateli elektřiny / sjednávání odběrových diagramů, upřesňování , změna odběratelských sazeb a pod./ JAK VYPADÁ TRH S ELEKTŘINOU ? ? (Podle "Energetického zákona" č.458/2000Sb, o pdnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů)

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz