Nacházíte se: Služby > Přenosy povelů

Přenosy povelů


Systém UMPI 83


Technologie přenosu povelů po síti pracuje na principu vysílání kódovaných impulsů po dvou vodičích. Dominantní vlastností tohoto systému je, že pro přenos signálu je možné využít stávající vodiče sítě pro rozvod elektrické energie, běžně sloužící pro napájení el. zařízení. Může být použita síť 240 V, 50- 60 Hz, nebo síť 12 V, popřípadě 24 i 48Vstejnosměrná nebo střídavá. Použitím stávajícího el. rozvodu se tak vyhnete instalaci nového vedení.
Veškerá zařízení UMPI využívají techniku přenosu typu ASN s nosnou frekvencí 112 kHz,na kterou je namodulován digitální kód.. Tento princip přenosu umožňuje použití pouze jednoho kmitočtu, přičemž změny amplitudy, nebo útlum signálu způsobené samotným vedením nepředstavují pro přenos informací žádnou překážku. Spolehlivost přenosu informace je zajištěna opakovaným vysíláním. Každý vysílač vysílá po aktivaci 20 stejných slov se zakódovanou informací. Přijímací jednotka je aktivována teprve po přijetí alespoň 3 totožných po sobě jdoucích slov. Tento způsob přenosu informace zaručuje, že systém UMPI nereaguje na tzv. falešné signály, které by mohly být způsobené rušením v síti, přičemž systém zaručuje kvalitní přenos informace po vedení do vzdálenosti nejméně 1000 m..
Pro přenos povelů používá naše firma převážně vysílače TX 4 nebo MTX/B16, každý s jiným počtem vysílacích kanálů. Z přijímačů hlavně přístroj RX/2. Na tomto principu jsou vyráběna i např. infračidla. Ve spojení s vhodným typem přijímací centrály UMPI lze tento systém požívat i pro ostrahu a zabezpečení majetku.
Poznámka: před montáží je třeba provést předběžné měření sítě, která bude použita pro přenos signálu, za účelem zjištění případného rušení

Systém PG
Je určeno pro přenos povelů a stavových informací pomocí rádiových vln o kmitočtu v oblasti nad 27 Mhz, při běžné aplikaci do vzdálenosti cca 2 km. Při použití výkonnějších vysílacích antén se přenosová vzdálenost zvětšuje. Tento systém je pro zvýšení spolehlivosti také vybaven funkcí opakovaného vysílání. Vysílač opakuje povelový kód šestkrát na všech funkčních hladinách.
Systém se skládá z vysílače PGTX, přijímače PGRX a z vysílací antény. 
 

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz