Nacházíte se: Služby > Analýza sítí nn

Analýza sítí nn


ANALYZÁTOR SÍTÍ NN - VIP SYSTÉM MK 3


Mikroprocesorem řízený přístroj určený k měření až 81 elektrických parametrů v sítích nn s velikou přesností.
VIP SYSTÉM MK 3 má vestavěnou tiskárnu, která může tisknou automaticky, nebo okamžitě na požádání měřené elektrické veličiny.
Do přístroje je možno vložit externí modul " MEMORY PACK ", který obsahuje paměť 512 kBytů, do něhož se ukládají veškeré elektrické veličiny v předem nastavených časových intervalech.
Přístroj je možno změnit na analyzátor harmonických složek vložením externího modulu " BLACK BOX ".
Ve spolupráci s PC a pomocí standartních programů je možno měřená data zpracovávat v profesionální protokoly.

Energetická analýza
Měří následující veličiny:
      - napětí, proud, cos fí, kmitočet, fázový posun jednotlivých fází i třífázově
     - okamžitý, průměrný a maximální činný, zdánlivý i jalový výkon jedno i třífázově
     - procentuální zkreslení jednotlivých fází i celkově
     - činnou i jalovou spotřebu, průměrné hodnoty tg fí, cos fí fází jednotlivě i celkově
Dále zaznamenává krátkodobé výpadky sítě i výpadky delšího trvání a to vše se záznamem přesného času měřeného děje.

Analýza vyšších harmonických složek
Vložením druhého externího modulu " BLACK BOX " se VIP MK 3 změní na analyzátor harmonických složek, jež měří harmonické složky až do 25 harmonické metodou FURIEROVY TRANSFORMACE .
V závislosti na čase měří následující veličiny:
     - nosnou frekvenci / 50 Hz či 60 Hz /
      - skutečné efektivní napětí a proud každé fáze
     - činný, jalový a zdánlivý výkon jednotlivých fází
     - účiník cos fí
     - celkové zkreslení napětí / DV % / jednotlivých fází
     - celkové zkreslení proudu / DA % / jednotlivých fází
Pro každou harmonickou napětí a proudu měří přístroj řád, amplitudu a cos fí.

Vyhodnocovací protokol
Výsledkem energetické a harmonické analýzy je vyhodnocovací protokol, který obsahuje technické údaje o VIP MK 3 a měřící metodě, u vybraných měřených veličin číselné i grafické znázornění. Závěr protokolu obsahuje případný návrh na technické řešení zjištěných skutečností.

Máte-li zájem o provedení analýzy kontaktujte nás.
 

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz