Nacházíte se: Služby > Kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku

Kompenzace jalového výkonu

Velice jednoduše se dá jalový výkon představit jako energie vznikající vlivem fázového posunu ve vinutích, nebo kondenzátorech.Jalovou je nazývána proto, že ji nelze nijak zužitkovat,ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem a jsou jí zatěžovány všechny prvky přenosové soustavy.Všechny odběry kategorie A a B jsou osazeny elektroměry spotřeby nebo dodávky této jalové energie a při nedodržení předepsaných tolerancí platí odběratel přirážky k platbám za el. energii.

V podmínkách dodávky elektrické energie je ustavena povinnost trvale kompenzovat jalový výkon na hodnotu cos f = O,95 - 1,OO ind. Při nedodržení tohoto účiníku účtuje dodavatel procentuelní přirážku, jejíž výše se řídí dosaženým cos f

Současně s těmito přirážkami dává ceník možnost distributorovi účtovat za tzv.nevyžádanou dodávku kapacitního kompenzačního výkonu (překompenzování).

Kromě toho má Státní energetická inspekce pravomoc vyměřit za nedodržování předepsaného účiníku pokutu až do výše 5O milionů korun.

Pro odstranění tohoto stavu se na odběrná zařízení montují kompenzace jalového výkonu, které pomocí vhodného regulátoru zmenšují fázový posun na povolenou hodnotu, tzn. že je-li v odběru připojeno určité množství induktivních spotřebičů (motorů apod.) regulátor automaticky připojí odpovídající velikost kapacity (kondenzátorů).

Kompenzace může být individuální( ke každé induktivní zátěži se připojí odpovídající kondenzátor), nebo skupinová (vhodný kompenzační rozvaděč, kde se po určitých stupních automaticky připínají kondenzátory).

Naše firma provádí dodávky, montáže a rekonstrukce kompenzačních rozvaděčů a podle přání zákazníka vyrábíme i rozvaděče atypické.Osazujeme mikroprocesorem řízené regulátory  JANITZ PROPHI,impulsní regulátory KOREG 6P a KOREG 16(8)P a D a stykače BENEDICKT- JAGER konstruované speciálně pro spínání kapacitních zátěží a ekologické kondenzátory ELECTRONIC( po dohodě, na přání zákazníka, osadíme komponenty podle jeho přání). Kondenzátory  jsou ekologicky nezávadné, samohojitelné s tepelnou pojistkou. V provedení válcovém jsou vyráběny ve výkonové řadě od 0,7 - 30 kVAr. Krabicové provedení je vyráběno v řadě od 0,7 - 100 kVAr.
Na všechny typy kondenzátorů poskytujeme záruku 2 roky.

Rekonstrukce provádíme po obhlídce a domluvě ,v rozsahu odpovídajícím stavu rekonstruovaného rozvaděče.Např.pouze výměna regulátoru, výměna jistících a spínacích prvků nebo kompletní výměna všech částí včetně kondenzátorů ve stávajícím rozvaděči.

Na Vaší žádost provedeme zdarma prohlídku Vašeho odběru na jejímž základě vypracujeme návrh technického řešení a kalkulaci ceny.


Máte-li zájem kontaktujte nás.

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz