Nacházíte se: Služby > Regulace 1/4 hod maxima

Regulace sjednané kapacity (1/4 hod maxima)

Elektrické čtvrthodinové maximum je veličina, jejíž hodnota velice podstatně ovlivňuje platby za spotřebovanou elektrickou energii.


Co vlastně 1/4 hod. el. maximum je?
 
Z důvodu zrovnoměrnění odběru el. energie, u odběratelů kategorií A a B, je doba měření rozdělena do patnáctiminutových úseků a v každém tomto úseku je měřen odebraný výkon. V praxi je uváděn v jednotkách kilowatt, ale ve skutečnosti je to výkon odebraný za patnáct minut, takže fyzikálně by se dal vyjádřit jako kilowatt/čtvrthodina, to je výkon v kilowattech odebraný za 15 minut. Jestliže budeme provozovat spotřebič s příkonem 15 kW, naměříme na elektroměru 15 kW 1/4 hod. el. maxima, to znamená 1 kW za minutu. Rovnoměrnost každého odběru lze jednoduše spočítat z poměru dosaženého maxima a spotřeby.

Protože velikost dosahovaného maxima je značně proměnlivá, např. nerovnoměrností výroby nebo náhodnými souběhy několika spotřebičů, je žádoucí maximum regulovat

V praxi to znamená pomocí vhodného regulátoru odpínat v průběhu kritické čtvrthodiny některé spotřebiče. Vhodný regulátor je takový, který dokáže vyhodnotit průběh každé čtvrthodiny, rozhodnout, zda vypínat či ne, v určeném pořadí vypínat vytipované spotřebiče a je-li to z hlediska bezpečnosti a technicky možné, opět je na konci měřené periody uvést do provozu. Tento režim se nazývá aproximační. Regulátor porovnává skutečný průběh odběru s předem nastaveným trendem a zasahuje pouze v případě jeho překračování.

Naše firma používá pro regulaci maxima přístroje řady ATSC, které se liší provedením a počtem vypínacích hladin a počtem vstupů. Nejmenší je regulátor ATSCmicro, může regulovat maximum až ve čtyřech stupních a je v provedení pro montáž na lištu DIN. Další v řadě jsou regulátory ATS-C 120, které mohou regulovat v 8-mi - 32 stupních a mají až 30 vstupů. Přídavnými řídícími jednotkami lze rozšířitpočet vstupů až na 120. Pro měření výkonu a časovou synchronizaci využívají regulátory impulsy, které jsou snímány z impulsního elektroměru, nebo, ve většině případů, přes optoelektrický oddělovač přímo z elektroměru dodavatele el. energie.

Pro zlepšení uživatelského komfortu jsou všechny typy regulátorů vybaveny výstupem pro sériovou linkou RS 232 pro připojení  nadřazeného počítače s programem MAX COMMUNIKÁTOR.

Všechny typy regulátorů jsou doplněny odpovídajícím deblokačním reléovým modulem.
Důležitým faktorem pro montáž je volba vhodného přenosu povelů. Mimo tradiční kabelování, které však v mnoha případech nelze provést, používá naše firma pro přenos povelů dva systémy. Systém UMPI pracuje na principu přiložené frekvence po stávajícím vedení a systém PG přenáší povely radiovými vlnami.

Na Vaší žádost provedeme zdarma prohlídku Vašeho odběru na jejímž základě vypracujeme návrh technického řešení a kalkulaci ceny.
 

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz