Nacházíte se: Produkty > MAX COMMUNIKÁTOR

MAX COMMUNIKÁTOR

Regulace Sjednané kapacity (1/4 hodinového elektrického maxima)

Elektrické čtvrthodinové maximum je veličina, jejíž hodnota velice podstatně ovlivňuje platby za spotřebovanou elektrickou energii. Z důvodu zrovnoměrnění odběru el. energie, u oprávněných zákazníků, dříve odběratelů kategorií A a B, je doba měření rozdělena do patnáctiminutových úseků a v každém tomto úseku je měřen odebraný výkon. V praxi je uváděn v jednotkách kilowatt, ale ve skutečnosti je to výkon odebraný za patnáct minut, takže fyzikálně by se dal vyjádřit jako kilowatt/čtvrthodina, to je výkon v kilowattech odebraný za 15 minut. Jestliže budeme provozovat spotřebič s příkonem 15 kW, naměříme na elektroměru 15 kW 1/4 hod. el. maxima, to znamená 1 kW za minutu. Rovnoměrnost každého odběru lze jednoduše spočítat z poměru dosaženého maxima a spotřeby.Protože velikost dosahovaného maxima je značně proměnlivá, např. nerovnoměrností výroby nebo náhodnými souběhy několika spotřebičů,je žádoucí maximum regulovat.V praxi to znamená pomocí vhodného regulátoru odpínat v průběhu kritické čtvrthodiny některé spotřebiče. Vhodný regulátor je takový, který dokáže vyhodnotit průběh každé čtvrthodiny, rozhodnout, zda vypínat či ne, v určeném pořadí vypínat vytipované spotřebiče a je-li to z hlediska bezpečnosti a technicky možné, opět je na konci měřené periody uvést do provozu. Tento režim se nazývá aproximační. Regulátor porovnává skutečný průběh odběru s předem nastaveným trendem a zasahuje pouze v případě jeho překračování.
Naše firma používá pro regulaci maxima přístroje řady ats-c, které se liší provedením počtem vstupů a počtem vypínacích hladin. Nejmenší je regulátor ATS-micro, který reguluje maximum ve čtyřech hladinách a je v provedení pro montáž na lištu DIN. Pro provozy, u kterých je nutné elektrické maximum regulovat ve více stupních, nebo v budoucnu bude požadavek na rozšíření blokovaných zátěží, používáme regulátor ATS-C 120R. Základní varianta je vybavena 8. stupni a lze ji  rozšířit až na 32 st. Pro měření výkonu a časovou synchronizaci využívají regulátory impulsy, které jsou snímány z impulsního elektroměru, nebo, ve většině případů, přes optoelektrický oddělovač přímo z elektroměru dodavatele el. energie. Pro zlepšení uživatelského komfortu jsou všechny typy regulátorů vybaveny výstupem pro sériovou linkou RS 232 pro propojení s PC kde software MAX Comunicator umožní nastavení zařízení a archivaci naměřených energetických veličin. MaxCommunicator umožní energetikovi rychlou a snadnou kontrolu stavu odběru (dosažená rezervovaná kapacita /1/4hod.el.maximum/,  účiník, spotřeba el. práce apod.).

Všechny typy regulátorů jsou doplněny odpovídajícím deblokačním reléovým modulem. Důležitým faktorem pro montáž je volba vhodného přenosu povelů pro blokování zátěží. Mimo tradiční kabelování, které však v mnoha případech nelze provést, používá naše firma pro přenos povelů dva systémy. Systém UMPI pracuje na principu přiložené frekvence po stávajícím vedení a systém KG přenáší povely radiovými vlnami.

Přístroje ATS-C 120 jsou vybaveny až 30 vstupy. To znamená, že kromě výstupů hlavního elektroměru (1/4hodina,činné impulsy,jalová dodávka a jalová spotřeba), je možné připojit až 26 podružných měření.

Pro rozšíření monitorování spotřeb el.energie (popř.plyn,voda, teploty a vlhkosti m ístností, apod.) je určen přístroj ATS-C 120 M, kterým se rozšíří základní model až na 120 podr.měření..

Kamenný obchod

Firma MONT-EL

Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu Baumax

Telefon : 567 308 063
Mobil : 603 805 568, 602 725 039
E-mail : montel@mont-el.cz


MONT-EL Jihlava
Riegrova 23
586 01 Jihlava

tel.: 567 308 536
fax: 567 217 083
e-mail: montel@mont-el.cz